Budzik UNITED LABELS model 0118400 "Filly World" Zobacz większe

Budzik UNITED LABELS model 0118400 "Filly World"

Nowe

Więcej informacji

Œrednica: 7,5 cm Z uroczymi kucykami Idealny dla ma³ej ksiê¿niczki Materia³: metal Zasilanie: 1 bateria LR6 (zestaw nie zawiera) Mechaniczny dŸwiêk alarmu Nie nadaje siê dla dzieci poni¿ej 3 lat