Legowisko HOBBYDOG Nowy York model NYRCZP9, czarne w pieski, M Zobacz większe

Legowisko HOBBYDOG Nowy York model NYRCZP9, czarne w pieski, M

Nowe

Więcej informacji

Legowisko Nowy York wykonane jest z mocnej, grubej tkaniny nylonowej (kodury). Istnieje mo¿liwoœæ wyboru kanapy z welurem w œrodku. Kodurê wykorzystuje siê miêdzy innymi do produkcji kurtek, butów, wózków dzieciêcych.