Pokrowiec samochodowy HOBBYDOG model MDSSZA2, L (z rzepem i bokami) Zobacz większe

Pokrowiec samochodowy HOBBYDOG model MDSSZA2, L (z rzepem i bokami)

Nowe

Więcej informacji

Pokrowiec wykonany jest z tkaniny poliestrowej oraz w³ókniny poliestrowej. Materia³ posiada zwiêkszon¹ odpornoœæ na zawilgocenie, zadrapania, odkszta³cenia oraz na zabrudzenia.