Dozownik na myd³o WENKO model 18867100 Zobacz większe

Dozownik na myd³o WENKO model 18867100

Nowe

Więcej informacji

Dozownik myd³a WENKO model 18867100 wykonany zosta³ z wysokiej jakoœci tworzywa sztucznego. Dozownik w kolorze pomarañczowym ma pojemnoœæ 300 ml. System pompki pozwala wycisn¹æ ¿¹dan¹ iloœæ myd³a na d³oñ ³atwo i higienicznie.