Lampa warsztatowa EUFAM model 21043 Zobacz większe

Lampa warsztatowa EUFAM model 21043

Nowe

Więcej informacji

Lampa warsztatowa EUFAM model 21043 jest porêcznym i przydatnym narzêdziem. Sprawdzi siê w gara¿u, samochodzie czy na dzia³ce. Natê¿enie œwiat³a mo¿na regulowaæ na dwa etapy. Ponadto posiada uchwyt z magnesem do wieszania.