elazko ROWENTA model DZ5130 Focus

Nowe

Więcej informacji

elazko ROWENTA DZ5130 Focus o mocy 2400 W z funkcj¹ prasowania na mokro i sucho. Dziêki systemowi samoczyszczenia i antywapiennemu ¿elazko bêdzie s³u¿yæ przez wiele lat. ¯elazko posiada automatyczn¹ regulacjê wytwarzania pary.