Wiatrak BIONAIRE BASF1516-IUK Zobacz większe

Wiatrak BIONAIRE BASF1516-IUK

Nowe

Więcej informacji

Wiatrak BIONAIRE BASF1516-IUK zapewni przyjemne odœwie¿enie.Wszechstronny wentylator funkcjonuje z formie biurowej lub pod³ogowej. Jego wysokoœæ jest regulowana w zale¿noœci od funkcji.