Plafon NIERMANN Stand By 631 Sum Sum (brak otoczki - s³oneczka) Zobacz większe

Plafon NIERMANN Stand By 631 Sum Sum (brak otoczki - s³oneczka)

Nowe

Więcej informacji

Plafon NIERMANN Stand By 631 Sum Sum oœwietli i ozdobi dzieciêcy pokój. 3 drewniane pszczó³ki wnios¹ pozytywny nastrój do dzieciêcego pokoju.