Czajnik elektryczny SEVERIN model WK3352 Zobacz większe

Czajnik elektryczny SEVERIN model WK3352

Nowe

Więcej informacji

Czajnik SEVERIN model WK3352 pozwala na zagotowanie oko³o 1,5 litra wody. Wyposa¿ony jest w lampkê kontroln¹ i termoizolowany uchwyt. Dodatkowo posiada antypoœlizgowe nó¿ki, które zapewniaj¹ mu stabilnoœæ.