Ekspres z m³ynkiem SIEMENS model TE501503DE EQ5

Nowe

Więcej informacji

Ekspres z m³ynkiem SIEMENS model TE501503DE EQ5 pozwoli na zaprogramowanie iloœci i mocy parzonej kawy - mo¿esz parzyæ tak¹ jak¹ lubisz najbardziej. Posiada regulowan¹ wysokoœæ dozownika kawy.